Vi er i enden av sluttfasen av byggetrinn 7, med 44 leiligheter fordelt på 6 etasjer.
Installasjonen er i hovedsak utført i betong.
Prosjektet  har hatt en prislapp på ca 5,5mill, og har hatt relativ kort byggetid med oppstart byggeplass januar 2015, og de første innflyttinger i uke 3.

Tilbake