Hva skjer under kontrollen hjemme hos deg

Kontrollen foretas ved hjelp av målinger i tillegg til visuell sjekk av anlegget og omfatter i hovedsak: inntakssikringer, sikringsskap, jordingsanlegg, sikringer,apparater og utstyr, skjøteledninger, defekt materiell og elsikkerhetsinformasjon.

Tilkoblingene i sikringsskapene blir kontrollert for å avdekke om det kan væreantydning til varmeutvikling.

Vi kan tilby brannforebyggende kontroll iht. NEK405. Flere forsikringsselskaper gir høye rabatter på forsikringspremie ved gjennomført kontroll.

En vanlig boligkontroll tar ca. 2-3 timer.