E-nor Installasjon AS er et installasjonsfirma som har hovedkontor på Nordsileiret i Steinkjer
og avdelinger i Namsos og Verdal.

 

Sterk lokal forankring og strategisk beliggenhet, gir oss umiddelbar nærhet til markedet.
Våre fagfelt og tjenester dekker et vidt spekter – fra elektro til tele og data.
Vi utfører alt fra enkle installasjoner og servicejobber til tverrfaglige totalprosjekter.

Alle våre avdelinger består av erfarne, høyt kvalifiserte fagfolk innenfor selskapets arbeidsområder.

E-nor har i dag et solid navn i det lokale markedet.
Kundene våre finner du blant private boligeiere og bedrifter så vel som offentlige foretak.
Fornøyde kunder som setter stor pris på det som har blitt våre viktigste varemerker – kompetanse, kvalitet og service.

E-nor ble i 2021 en del av Site Service gruppen.
Site Service Gruppen installerer, drifter og vedlikeholder fiber, elektro, tele- og kommunikasjonsnettverk i Skandinavia.

Totalt så er vi 80 ansatte i E-nor.

Vi utfører alle typer arbeider innen :

-Tele, fiber og data.
-Mast og antenneanlegg.
-Elektro installasjoner i bolig.
-Elektro installasjoner for næring.
-Elkontroll for bolig og næring.

Se mer informasjon i vår brosjyre :