Inderøyheimen

E-nor utførte elektro og tele installasjonene ved Inderøyheimen.

Send oss en forespørsel

Byggherre: Inderøy Kommune    Hovedentreprenør: Skanska Norge AS   Byggeår: 2022   Størrelse: 8700m2  

Ved Inderøyheimen er det 50 boenheter med omsorgsboliger og behandlingsplasser for heldøgns pleie med tilhørende fellesarealer og administrasjon.
I bygget finnes også lokaler for hjemmetjenesten og psykisk helse og miljøtjenester, et legekontor samt seremonirom, driftsrom, vaskeri og kontorer.
Av utendørs tilbud er en sansehage.
I bygget er det et stort produksjonskjøkken. I tillegg til å levere mat til beboerne og andre brukere av bygget skal det også betjene andre institusjoner i kommunen, og det er dimensjonert for å kunne lage mat til 200 personer.
Leveranse E-nor :
  • Elektroinstallasjoner
  • Teleinstallasjoner
  • UPS – avbruddsfri forsyning
  • Reservekraftaggregat på 770kVA.
  • Solcelleanlegg med totalt 488 solcellepaneler av type Longi 370W (Dekker totalt 850m2 på tak)
  • Elbillading – Zaptec ladeanlegg med totalt 40stk ladere plassert i parkeringskjeller og 3stk ladere plassert utvendig.