Inn-Trøndelag helse – og beredskapshus.

Send oss en forespørsel

Byggherre: Steinkjerbygg KF   Hovedentreprenør: FuglesangDahl    Byggeår: 2019   Størrelse: 14000m2  

E-Nor har utført elektro, teleinstallasjoner og nødstrøm ved Inn-Trøndelag helse – og beredskapshus. (IHBH)
Bygget inneholder Rehabiliteringstjenesten, DMS, Familiens hus, barnevern, Legekontor, Brannvesen Ambulanse og Legevakt.
Bygget er oppføret på Nordsileiret i Steinkjer med 5 etasjer pluss tekniske rom i 6.etasje. Byggestart var den 01.11.2017 og bygget var ferdigstilt på sensommeren 2019.