Til hovedinnhold

Elsjekk for bolig eller hytte

For privatpersoner anbefales en Elsjekk eller et ettersyn av det elektriske anlegget utført av autorisert elektrofirma minimum hvert 5. år. Dette er spesielt viktig på eldre elektriske anlegg. De fleste forsikringsselskaper gir rabatt dersom boligeier har avtale med en sertifisert el kontrollør.

Hva kan du gjøre for å sikre deg bedre mot ulykker og skader av elektrisk årsak?

  • Ikke bruk løse lamper og frittstående varmeovner på barnerom eller i rom med løse dyr.

  • Pass på at barn ikke tar med elektro apparater under dyne /tepper ol.

  • Ikke bruk elektriske ovner til å tørke tøy på.

  • Husk å slå av stekeplater/komfyr etter bruk. For de som glemmer lett finnes det tekniske hjelpemidler (komfyrvakt) som slår av plater og komfyr etter en viss tid. Les mer om komfyrvakt her

  • Bytt ut skjøteledninger med fastmonterte stikkontakter. Les mer om stikkontakter her.

  • Kun autoriserte fagfolk kan gjøre noe med den faste installasjonen i boligen din.

  • Sjekk merking av lamper og skjermer. Overhold avstander fra lamper til brennbart materiale og benytt aldri sterkere pærer enn hva som er angitt på lampen.

  • Sjekk jevnlig sikringer, koplingsbokser, brytere, stikkontakter, støpsler o.l. for varmgang. Kjenn med fingrene om noe er unormalt varmt. Oppdages dette må autoriserte elektro fagfolk kontaktes.

  • Har du gammelt elektrisk utstyr du ikke føler deg trygg på, bør det tas ut av bruk og leveres ved gjennvinningsstasjon eller i en forretning som selger slikt utstyr.

Hva kan du gjøre selv?

Som ikke-faglært har du bare lov til å gjøre mindre arbeider på det elektriske anlegget.

Hvordan foretas sjekken?

Kontrollen foretas ved hjelp av målinger i tillegg til visuell sjekk av anlegget og omfatter i hovedsak: inntakssikringer, sikringsskap, jordingsanlegg, sikringer,apparater og utstyr, skjøteledninger, defekt materiell og elsikkerhetsinformasjon.

Tilkoblingene i sikringsskapene blir kontrollert for å avdekke om det kan væreantydning til varmeutvikling.

Vi kan også tilby brannforebyggende kontroll iht. NEK405. Flere forsikringsselskaper gir høye rabatter på forsikringspremie ved gjennomført kontroll.

Bestill befaring

Send oss en forespørsel